รายละเอียดรถ

MAZDA 2 HIGH PLUS

รอราคา.-0 บาท

ราคาผ่อนต่องวด

0 บาท

จำนวนงวด

0 งวด
ปีรถ
ปี 2018
ทะเบียนรถ
ขอ6943ขอนแก่น (03532)
ระบบเกีย
เกียร์อัตโนมัติ
กำลังเครื่องยนต์
1500 cc

รถที่คล้ายกัน

พร้อมขาย
รอราคา.-0 บาท
ปี 2022
เกียร์อัตโนมัติ
ทบ: ขก4194นครสวรรค์(04925)
พร้อมขาย
รอราคา.-0 บาท
ปี 2022
เกียร์อัตโนมัติ
ทบ: ขง9397อุบลราชธานี(04966)
พร้อมขาย
รอราคา.-0 บาท
ปี 2018
เกียร์อัตโนมัติ
ทบ: ขษ3185ขอนเเก่น (03234)
พร้อมขาย
รอราคา.-0 บาท
ปี 2013
เกียร์อัตโนมัติ
ทบ: งจ 3008 ขอนแก่น (04470)
พร้อมขาย
รอราคา.-0 บาท
ปี 2021
เกียร์อัตโนมัติ
ทบ: งข9976ขอนแก่น (04224)
พร้อมขาย
รอราคา.-0 บาท
ปี 2018
เกียร์อัตโนมัติ
ทบ: งค8682ขอนแก่น (04171)